Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.T.H.U. Bukański Aleksander, 45-111 Opole, ul.J.Sobieskiego 1 – dalej ADO.

ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to, że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z Panią/Panem.

Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.